Kvalipok tilbyder...

Bog Om Ledelse

Ledelse – Hvor svært kan det være?

Af Poul Kruse, Henrik Juhl Nielsen & Bente Houborg Petersen

I den næsten uoverskuelige mængde af ledelses-bøger skiller denne bog sig ud. For den er ikke skrevet af professionelle ledere, konsulenter, forskere eller undervisere. Den er skrevet af tre forfattere, der nysgerrigt har observeret ledere, mens de selv blev ledet. Og som bl.a. beskæftiger sig med, hvordan man som medarbejder skal forholde sig til de forventninger, vi har til ledelse og ledelseskompetencer. Det er kort sagt en anderledes bog om ledelse. En bog skrevet af praktikere. Og en bog, der bygger på et holistisk ledelsesideal, som det bl.a. kommer til udtryk i Excellence modellen.

Anmeldelser & citater om bogen

Ledelse - hvor svært kan det være?

Citat fra anmeldelse i Sygeplejersken, af Lisbeth Uhrenfeldt, sygeplejerske, ph.d.-stipendiat.

”Bogen er tænkt som en arbejdsbog for den leder, der vil i gang med værdibaseret og helhedsorienteret ledelse uden at skulle konsultere store teoretiske bøger eller omfattende kurser, men i stedet ønsker håndgribelige værktøjer. Bogen er uden teorihenvisninger, men dog med oplysninger om, hvor inspirationen er kommet fra.”

og

”Kvalitetssikring, patienttilfredshedsundersøgelser og fokus på produktivitet er allerede en del af strategierne i sundhedsvæsnet, så en vis sammenhæng med kundeperspektivet er relevant nok for sygeplejersker. Der er ikke så meget nyt i denne bog, men den er skrevet i en forfriskende tone, der gør den læservenlig for den sygeplejerske, der godt vil arbejde med at udvikle sin lederstil i en travl hverdag.”

Citat fra professor Kai Kristensens forord:

”Bogen bærer præg af at være skrevet af praktikere, der gennem et langt arbejdsliv har oplevet både succeser og fiaskoer, og som gennem arbejdet med kvalitets- og ledelsesudvikling i virksomheden er støt på en række barrierer og faldgruber af generel karakter, som man ønsker at formidle videre til specielt morgendagens ledere.”

Citat fra professor Steen Hildebrandts anmeldelse i Børsen:

”Bogen indeholder en lang række værdifulde betragtninger, modeller, anbefalinger eller konstateringer.”

Citater fra mails fra læsere med ledelseserfaring:

“Jeg synes, at I kommer hele vejen rundt om alle de væsentlige ledelsesemner. “Hvor svært kan det være?” må være knaldgod og inspirerende læsning for alle, måske navnlig unge/yngre ledere og mellemledere, der er på vej mod egentlige lederfunktioner. ”

”Og for dem, der er ældre i gårde, er der også god inspiration at hente – eller blive mindet om noget, som måske i den travle dagligdag er blevet fortrængt. Jeg læste således afsnittet om kundeanalyser og forbedring af kunderelationer med ekstra stor opmærksomhed. På næste bestyrelsesmøde vil jeg bringe netop disse emner op. Vi ved jo egentlig godt, hvad der er det rigtige for at nå vore mål, og derfor er det fint, at jeres bog kan være med til at prikke lidt til vores “dårlige” samvittighed.”

“Jeg er netop hjemkommet fra en forretningsrejse til Asien, og med mig undervejs havde jeg jeres bog om ledelse, som jeg finder meget inspirerende. Jeg kunne identificere mange af metoderne med min egen holdning til, hvordan ledelse, strategi og handling skal virke sammen. Jeg har en baggrund fra Handelshøjskolen, men min indgangsvinkel har altid været meget praktisk orienteret.”

Bogen: Ledelse hvor svært kan det være

Kontakt

E-mail

pkruse@post3.tele.dk