Kvalipok tilbyder...

Kvalipok Freelance

Hvad kan jeg tilbyde freelance?

– som foredragsholder og proceskonsulent

Hvor?

Jeg vil gerne arbejde for små og mellemstore vækstvirksomheder, iværksættere, konsulentnetværk, interesseorganisationer etc., fx i – rådgivning ( videncenter – undervisning – udvikling – direktionssekretariat – marketing / kommunikation

Hvad er jeg særlig god til?

– personlige spidskompetencer
– at tænke i helheder og skabe overblik
– at kombinere informationer fra forskellige verdner
– at tænke kreativt og løsningsorienteret
– at udvikle koncepter
– at reflektere og perspektivere erfaringer
– at forhandle løsninger i interessekonflikter

Hvilken rolle spiller jeg bedst?

– Jeg er især god …

– som foredragsholder, underviser eller workshop-moderator
– som proceskonsulent ved udvikling af ledelsessystemer, kunderelationer etc.
– som værktøjsmager og sparringspartner/coach for ledere og konsulenter
– som annalysemager og forbedringsagent, herunder formulering af mål
– som projektmager i et team
– som mentor/coach for unge/nye kolleger
– som ”bagstopper” for en konsulent med hjemmeopgaver fra kundebesøg
– som forfatter af rapporter, artikler og bøger
– som skribent til kundeinformation, produktinformation, procesbeskrivelser & procedurer

Kompetenceudvikling

I 2002-04 har jeg sammen med to ex-kolleger arbejdet med emnet Helhedsorienteret Ledelse. Det er blevet til bogen Ledelse – Hvor svært kan det være? Den er udkommet på Jyllands-Postens Forlag / JP Master Bogklub med forord af professor Kai Kristensen. Bogen indeholder mange praktiske modeller og værktøjer, som har skabt konceptet for min freelancevirksomhed.
Se Under “Bog om ledelse”.
Udsolgt fra forlaget, men sælges som pdf-fil pr. mail.

Erfaringer I de sidste ti år (mest i direktionssekretariat, marketing) og freelance:

– Foredrag i Ingeniørforeningen, Green Network og Dansk Blindesamfund
– Workshops for design af (gazelle)virksomheds værdikæde og processer
– Analyse af myter og barrierer på senior-arbejdsmarkedet
– Artikler til Børsens TQM-håndbog og Ingeniøren
– Ledelsesværktøjer, sparring og oplæg til direktion og ledergrupper
– Udvikling af Brand Navnesystem der knytter produkter og corporate branding sammen – Udvikling af publikationsstyringssystem og procedure for udgivelse, lagring og udlevering
– Udvikling og vedligehold af systematik for analyse og overvågning af energimarkedet
– Input til strategiproces, herunder SWOT-analyse og Boston-model
– Planlægning af kundeanalyser, udvikling af spørgeskemaer vedr. image, pro-dukter, serviceadfærd, tilfredshed og loyalitet
– Introduktion af Dansk Kundeindeks i DONG
– Projekt Fælles Ledelsessystem for DONG koncernen efter principper fra Excellencemodellen
– Virksomhedsplan for konsolidering og udvikling af NaturgasService
– Skabelon for kvalitetsstyringssystem, undervisning og foredrag for serviceinstallatører – Succes- og procesorienteret kvalitetsplan for El-Fjernvarmekampagner for Elsparefonden
– Udvikling og implementering af rammesystem for total kvalitetsledelse (kunder, processer og resultater)
– Drift og vedligehold af rammesystemet og de tilhørende myndighedsgodkend-elser
– Miljøredegørelse, diplom og flag fra Green Network
– Business Process Reengineering-projekter, herunder procesanalyser, generering af forbedringsforslag og udførelse af cost-benefitkalkulationer
– Operationalisering af målstyring ved konkretisering af kvalitets-, effektivitets- og produktivitetsmål
– Udvikling af system til elektronisk håndtering af dokumenter (DocuWise), herunder procesanalyse, kravformulering, kvalitetsmål og -målinger samt cost-benefitkalkulationer
– Udvikling af koncept, krav, procedurer og implementering af et reklamationsstyringssystem til registrering, sagsstyring, tilfreds-hedsmåling og opfyldelse af servicemål.

Alternative kompetancer

Mit synshandicap (kikkertsyn) har udviklet en mere koncentreret brug af mine øvrige sanser og intuition i mit samspil med andre mennesker. Samt en opfattelse af mine omgivelser, som er filtreret for ligegyldigheder og distraherende visuelle indslag. Det bruger jeg i mit professionelle virke til at fokusere klart på “sagen”. Det giver ekstra ressourcer. Som hjælpemidler anvender jeg lup- og taleprogram til pc og elektronisk læselup (cctv).

Bogen: Ledelse hvor svært kan det være

Kontakt

E-mail

pkruse@post3.tele.dk