Kvalipok tilbyder...

Mangfoldighed

Mangfoldig-aftale for iværksættere

Det er vigtigt, at handicaporganisationerne også beskæftiger sig med værdsættende og inkluderende løsninger og ikke kun brok.
Det er også vigtigt at beskæftige sig med løsninger, som virksomheder og andre private aktører kan bruge.
Jobcentrene kan ikke alene ´løse handicappedes beskæftigelsesproblemer.

Mindre virksomheder og iværksættere får på et tidspunkt på grund af væksten behov for mere mangfoldig ledelse, end de er født med og selv rummer.
Forskellige øjne ser flere muligheder.

Jeg har lige læst nedenstående bog, som jeg kan stærkt anbefale. Jeg har fået den indlæst som lydbog af DBB Erhverv (nu Nota).

Den handler om alle personale-, ledelses- og organisationsperspektiverne ved mangfoldighed, som de ser ud i samfundet og erhvervslivet i dag. Meget relevant i LBR, virksomhederne, kommunerne og vores egne organisationer.

Et par pointer fra bogen:
Integreret er noget man bliver – hen over hovedet på en.
Inkluderet er noget man er – gennem værdsættelse og inddragelse.
Rummelighed er politisk korrekthed og social ansvarlighed som en slags velgørenhed.
Mangfoldighed er værdsættelse af forskelligheder – ikke udjævning af dem.
Dermed er vi taktisk set ligestillet med alle andre minoriteter, der ekskluderes og diskrimineres.

Vi kan i bogen finde megen viden og erfaring, som understøtter vores rettighedsbaserede argumentation jvf. FNs Handicapkonvention..

Mangfoldighedsledelse.
Om mangfoldighed i virksomheds- og samfundsperspektiv
Af Steen Hildebrandt og Søren Brandi
Børsen 2003. 240 s. ISBN 8775539578

Bogomtale fra forlaget:

Denne bog handler om den største kilde til værdiskabelse for virksomheder og nationer i dag. Den handler om at frigøre det menneskelige potentiale i virksomheder. Den handler om mangfoldighed.
Mangfoldighedsledelse er en tendens, der først nu er ved at vise sig i danske virksomheder. Steen Hildebrandt og Søren Brandi fremlægger en række undersøgelser og eksempler, der viser, at mangfoldighedsledelse kan betale sig. Mangfoldighedsledelse bidrager til at skabe en bedre sammenhæng mellem værdier, strategier, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere samt indtrængning på nye markeder.

“Ord kan ikke stå alene.
Der skal handling til.
Denne bog er et godt værktøj for de ledere og virksomheder, der vil tage mangfoldighedsledelse alvorligt og arbejde med dette i dagligdagen. Bogens forfattere giver os et grundigt indblik i temaet mangfoldighedsledelse, og hvorfor dette tema indtager en central rolle i fremtidens virksomhed.”
Fra bogens forord ved adm. dir. Hans Skov Christensen, DI

“Jeg mener, at mangfoldighedsledelse skaber grundlaget for en stærk virksomhed. Tankegangen sætter processer i gang, der giver rum og plads til forskellighed,”
Direktør Dan Boyter, Pressalit

Læs også anmeldelsen i Tidsskrift for arbejdsliv:
http://www.nyt-om-arbejdsliv.dk/2omtale.aspx?itemID=487

Eksempel på Værdien af mangfoldighed i et berigende personligt samarbejde:
John Larsen, www.Identitet.dk
Seende, europamester og marketingmand:
Iværksætter
Forfatter til Iværksætterbogen: ”Du kan blive iværksætter”
og
Poul Kruse, www.Kvalipok.dk
Svagtseende freelance proceskonsulent, ingeniør M.IDA
Medforfatter af bogen “Ledelse – Hvor svært kan det være?
Redaktør af fagligt nyhedsbrev for Faggruppen for Udvikling af Human Ressources (FUHR / IDA)
Mentor for socialøkonomisk iværksætter i Business Kolding
Medlem af LBR, DH-Konventionspilot og næstformand i DH Vejen
Folkepensionist

Vi er lyttende og har mangfoldige livserfaringer og kompetencer.
Vi er både blinde og seende, proces- og resultatorienterede.
Vi er eftertænksomme og provokerende, inspirerende og konfronterende
samt analyserende og kreative.

Bogen: Ledelse hvor svært kan det være

Kontakt

E-mail

pkruse@post3.tele.dk