Kvalipok tilbyder...

Kvalipok Foredrag

– et optimistisk koncept til løsning og forebyggelse af ledelsesproblemer i din virksomhed
– praktiske modeller og værktøjer til inspiration for ledere og medarbejdere

Har du lederansvar i en virksomhed i vækst? Så se her.
Vækst skaber et naturligt behov for udvikling af virksomhedens ledelsesmekanismer. Det kan jeg give dig inspiration til.

Mit kikkertsyn har udviklet en mere koncentreret brug af mine øvrige sanser og intuition i mit samspil med andre mennesker.
Samt en opfattelse af mine omgivelser (perception), som er filtreret for ligegyldigheder, ”varm luft” og andre distraherende indslag. Det bruger jeg i mit professionelle virke til at fokusere klart på ”sagen”. Det giver ekstra ressourcer; som du kan få glæde af i din virksomhed!

De værdier, jeg vil leve op til, er kvalitet, kundefokus, procesorientering, overblik og engagement.

Det ledelsesfaglige har jeg lært mig som mellemleder og professionel vandbærer for mine direktører og chefer.

Ledelse er vigtig for alle

Vi ved alle noget om ledelse. Selv om vi ikke selv har været ledere, så har vi stor erfaring i at blive ledet. Vi er aldrig i tvivl, om ledelse fungerer i forhold til os selv og vores egen chef. Ledelse er en slags service, som medarbejdere har behov og forventninger til.

Som medarbejdere kender vi alle den ”undren ” over ledelsens præstationer, som kommer frem i frokostpausen og på gangmøderne. Som kunder og tv-seer af forbrugermagasiner kender vi alle de konsekvenser af dårlig ledelse, som når helt ud til kunderne.

Disse ledelsesproblemer, som jeg har observeret mens jeg selv blev ledet, har jeg beskrevet ved følgende diagnosescenarier:

– Management by kassetegning
– De dårlige eksemplers magt
– Janteloven hersker

Konceptet

Bogen ”Ledelse – Hvor svært kan det være?” og mine foredrag handler om ledelsesidealer og praktiske, forebyggende løsningsmodeller og -værktøjer, der virker

Bogens koncept er baseret på helhedsorienteret, værdibaseret ledelse (Excellence-modellen) og rummer elementerne:

– lederskab der er alfa og omega,
– kunderelationer, medarbejderrelationer, samfundsrelationer fordi det er relationer til mennesker, der bestemmer virksomhedens resultater og perspektiv, samt
– processer, implementering og forbedringer.

Produkter

Jeg tilbyder at levere foredrag – sammensat efter behov – baseret på bogens koncept. Kan bruges som en generel introduktion til emnet, eller som kick off til et organisationsudviklingsprojekt.

Gerne suppleret med :

Et sæt af bogen Ledelse – Hvor svært kan det være? til leder- eller projektgruppen. Skaber fælles sprog og terminologi at arbejde ud fra.

Og / eller:

Personlig assistance til projektledelsen som coach og katalysator for processen.

Konceptets modeller og værktøjer bidrager til at skabe fællesbillede og fællessprog omkring mål og midler for ethvert ledelses- eller organisationsudviklingsprojekt.

Arbejde med konceptet kan derfor bidrage til:

– at bygge bro mellem direktion og ildsjæle
– at forankre projektarbejdet på direktionsgangen
– at forankre projektarbejdet i virksomhedens visions- og værdigrundlag
– at binde virksomhedens forskellige systemer sammen i toppen
– at skabe Kommunikation/dialog gennem hele værdikæden
– at styrke virksomhedens image
– at styrke kundeloyaliteten
– at styrke medarbejderloyaliteten
– at styrke virksomhedens bundlinie og fremtidsperspektiv.

Bogen: Ledelse hvor svært kan det være

Kontakt

E-mail

pkruse@post3.tele.dk